Pobocka REINS Praha - Okamzita koupa nemovitosti


REINS
Forum Karlin, Pernerova 51, Praha-Karlín, 186 00

telefon: +420 722 140 043
e-mail: info@reins.cz
web: www.reins.cz

REINS GROUP, s.r.o.
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava
Okr. Súd BA I, vložka číslo: 63135/B, IČO: 45397988, IČ DPH: SK2022979343

Ján Sahánek, Zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ rozvoja spoločnosti

Oddělení nákupu nemovitostí

Jan Sahánek
Country Manager – Česká republika
+420 721 651 943

Milka Teplánová, Riaditeľ REINS Real Estate

Oddělení prodeje nemovitostí

Milka Teplanová
Sales Manager
+420 721 651 943